Kabel HDMI na HDMI 1.5m

Kabel USB microBm microBm

Koliko puta ste se pronašli u situaciji da ste zaželjeli podijeliti kapacitet svoje baterije s nekim drugim ili obratno. Budućnost je ovdje! Ovaj jednostavni gadget vam omogućava da napunite jedan mobitel pomoću drugog s time da oba imaju micro USB priključak. Vrhovi kabela su označeni tako da ne možete pogriješiti koji mobitel će imati funkciju punjača, a koji će biti punjen.
Crvena strana kabela označena je sa source(izvor), a bijela strana označena je sa target(cilj).
Kabel ima duljinu od 0.3m pa će zauzimati minimalno mjesta u vašoj torbi ili jakni.

Novosti