Kabel HDMI na HDMI 1.5m

Opći uvjeti

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET STRANICE

Electronik Centar Trgovina d.o.o. web shop posluje pod trgovačkim imenom Electronik Centar Trgovina d.o.o. na adresi Kopernikova 5, 10000 Zagreb.

Prodaja robe putem web shop-a odvija se na način da kupac odabere određene proizvode, stavi ih u košaricu te svoju kupnju završi pritiskom na tipku "KUPI", pošalje narudžbenicu poduzeću Electronik Centar Trgovina d.o.o. Plaćanje se odvija putem internet bankarstva, virmana ili prilikom preuzimanja robe ( pouzećem ).

Slike i opisi pojedinih proizvoda preuzeti su s interneta i ne moraju nužno biti identični. Djelatnici web shop-a nastoje što točnije navesti opise proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

HRK - valuta je hrvatska kuna.

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Svi uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Electronik Centar Trgovina d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Electronik Centar Trgovina d.o.o. , a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranoga proizvoda ili usluge putem Electronik Centar Trgovina d.o.o. internet stranice uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije ( Ugovor sklopljen na daljinu ) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Electronik Centar Trgovina d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem interneta

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Electronik Centar Trgovina d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Electronik Centar Trgovina d.o.o. Kopernikova 5, 10000 Zagreb ), telefaksom na 031/212 844 ili elektroničkom poštom na info@electronic-center.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 ( četrnaest ) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 ( četrnaest ) dana od dana kadaElectronik Centar Trgovina d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Electronik Centar Trgovina d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Electronik Centar Trgovina d.o.o. Kopernikova 5, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 ( četrnaest ) dana od dana kada je Electronik Centar Trgovina d.o.o. u, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnika se moli da prije raskida Ugovora kontaktira Electronik Centar Trgovina d.o.o. kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Electronik Centar Trgovina d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Electronik Centar Trgovina d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

--> Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u sljedećim situacijama:

- Ako je trgovac u potpunosti ispunio ugovor o uslugama
- Ako je predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
- Ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
- Ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih i higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje
- Ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
- Ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja
- Ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa
- Ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora

Uvjeti i postupak kupnje

Proizvodi se naručuju putem košarice. Proizvod može naručiti samo registrirani korisnik. U slučaju da prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

Cijena proizvoda u maloprodaji, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi će biti u ponudi za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@electronic-center.hr ili na telefonski broj 031/212 888 kako bi naša služba za korisnike provjerila da li je narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 031/212 888 i pomoći ćemo vam kod narudžbe.

Maloljetnici ne bi smjeli ostavljati nikakve osobne podatke na internet stranici tvrtke Electronik Centar Trgovina d.o.o. bez dopuštenja roditelja ili staratelja.

Electronik Centar Trgovina d.o.o. zahtijeva da maloljetnici ne kupuju niti sudjeluju u drugim pravnim poslovima u odnosu na naše proizvode i usluge bez suglasnosti roditelja ili zakonskog skrbnika i ne želi primati osobne informacije direktno od maloljetnika, no ponekad ne može odrediti dob osoba koje u takvim poslovima sudjeluju ili daju osobne podatke. Ako nam maloljetnik ( po propisima pozitivnih zakona ) ipak dostavi osobne podatke bez pristanka roditelja ili zakonskog staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nas o tome obavijeste da bismo uklonili te informacije.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših proizvoda i usluga mogu podnijeti u pisanom obliku i to:
- putem elektronske pošte: info@electronic-center.hr
- putem pošte na adresu: Electronik Centar Trgovina d.o.o..

Odgovor na pisani prigovor, potrošač će dobiti u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, stoga vas molimo da naznačite svoje podatke ( ime, prezime i adresu ).
Sporove nastale u vezi realizacije kupoprodajnog ugovora rješava sud nadležan za sjedište Electronik Centar Trgovina d.o.o..

ONLINE platforma za riješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Novosti