Kabel HDMI na HDMI 1.5m

Polica privatnosti

Electronik Centar Trgovina d.o.o. priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje na očuvanje privatnosti i sigurnosti informacija koje putem web stranica www.electronic-center.hr s nama podijelite. Niti jedna privatna informacija neće biti proslijeđena trećim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja.

Vrlo nam je bitno Vaše razumijevanje načina na koji prikupljamo i koristimo Vaše podatke. Ova Polica privatnosti stoga objašnjava našu online informacijsku praksu, prikupljanje i korištenje Vaših podataka te načine na koje možete stupiti s nama u kontakt.

Vaše korištenje stranica www.electronic-center.hr podrazumijeva da ste suglasni s ovom Policom privatnosti.

Cookies („Kolačići“)

„Cookies“ („kolačići“) su male datoteke koje su privremeno pohranjene na Vaš tvrdi disk, tako da naša stranica prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite. Koriste se isključivo zbog prikupljanja podataka koji su vezani za posjet internet stranicama, zbog dodatne funkcionalnosti ili u svrhu procjene djelotvornosti svoje prisutnosti na internetu.

Prikupljanje vaših osobnih podataka

Electronik Centar Trgovina d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke u sljedećim situacijama:

    • ako nas kontaktirate putem naše  internetske stranice www.electronic-center.hr kako biste zatražili informacije o artiklima iz našeg prodajnog programa.
    • ako direktno od nas kupite artikle ili uslugu.
    • odgovoranjem na naše marketinške kampanje.
    • unosom podataka online na našoj internetskoj stranici.

Ukoliko nam dajete podatke u ime druge osobe,  ta osoba mora biti  upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti, odnosno potrebna je suglasnost te osobe.

Osobama mlađim od 16 godina potrebna je suglasnost roditelja ili skrbnika kako bi nam na dopušen način ostavili svoje podatke.

Molimo vas da nas izvjestite o promjenama vezanim za vaše podatke, a kako bismo ih mogli pravovremeno ažurirati.

Podaci  koje o vama možemo prikupljati

Electronik Centar Trgovina d.o.o.  može o vama prikupljati slijedeće podatke:

    • Kontaktni podaci: ime, titula, adresa, kontakt broj, email adresa, broj faksa.
    • Vaši interesi vezani za korištenje naše internetske stranice: način na koji koristite našu stranicu, koja grupa artikala je u sferi vašeg interesa.
    • Fotografije i video snimke:  poslovne prezentacije i domjenke možemo poprati  fotografiranjem ili snimanjem video materijala koje kasnije objavljujemo na internetskim stranicama Electronik Centar Trgovina d.o.o.  i društvenim mrežama.
    • Informacije o kupcu: stupanj zadovoljstva kupca (i dodatne informacije sa selfcare platforme), zatražene ponude, podaci o kupnji artikala.

Način korištenja vaših podataka

Korištenje osobnih podataka ostvaruje se u skladu s propisima EU o zaštiti osobnih podataka te mora biti opravdano temeljem pravnog osnova, a mi smo obvezni u ovim pravilima utvrditi osnove za svaku upotrebu osobnih podataka.

Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda

Electronik Centar Trgovina d.o.o.  prikuplja kontaktne podatke, osobne podatke, informacije o povijesti kupca te ih može koristiti kako bi vas obavijestio o ponudama u skladu s vašim interesima.

Razlozi opravdanosti korištenja vaših podataka : suglasnost, legitimni interes.

Legitimni interes: Ova obrada temelji se na legitimnom interesu Electronik Centar Trgovina d.o.o.  za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim artiklima i uslugama. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca razmotrena su u odnosu na interes Electronik Centar Trgovina d.o.o. da obrađuje osobne podatke u navedenu svrhu.

Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Kupac također može dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Electronik Centar Trgovina d.o.o. obzirom ostvaruje prihod na području Republike Hrvatske dužan je i obvezan pridržavati se zakona Republike Hrvatske. Odnosno obvezan je dati uvid u vaše podatke tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Gdje je to dopušteno direktno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Davanje vaših  osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Prenošenje vaših podataka trećim stranama opravdano je ako postoji pravna osnova za prijenos.

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Electronik Centar Trgovina d.o.o.  poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima. MailChimp platforma koja se koristi kao platforma za obradu e-mail adresa u marketinške svrhe te sigurnim poslužiteljima naših poslovnih partnera. Vašim podacima se pristupa i koristi ih se u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti (ili ekvivalentnim standardima naših  poslovnih partnera).

Čuvanje sigurnosti vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, između ostalog razine ovlasti osoba zaduženih za korištenje vaših podataka, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Neke od mjera zaštite podataka:
    • Autoidentifikacija osoba koje imaju pristup vašim podacima, a za korištenje istih u svrhe o kojima ste informirani,
    • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
    • postavljanje zaštite na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa,
    • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Vezano za  pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail: gdpr@electronic-center.hr

Možete nas kontaktirati, odnosno zatražiti informacije o slijedećem:

    •  dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke,
    • da vam predočimo primjerak osobnih podataka koje ste nam dali,
    • obavijestiti nas o promjenama, odnosno možete zatražiti da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
    • zahtjevati od nas da izbrišemo sve podatke na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
    • možete povući svoju suglasnost vezano za svaki direktni marketing, a kako bismo u budućnosti prestali vas obaviještavati o našim marketinškim aktivnostima,
    • možete zatražiti od nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke.

Postoje određeni izuzeci glede korištenja ovih prava, a to je zaštita javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obveze) ili prava i sloboda drugih. Ukoliko koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od trideset dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatnih šezdeset dana, o čemu ćemo vas obavijestiti.
Electronik Centar Trgovina d.o.o.  će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način.

Ukoliko smatrate da Electronik Centar Trgovina d.o.o. postupa s vašim podacima na nezakonit način te procjenite da problem ne možete riješiti u suradnji s nama, možete uložiti prigovor Nadzornom tijelu,  Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP.

Brisanje vaših podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

 

Novosti